កម្មវិធី​​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​​ខាង​​ថែ​​ទាំ​​ថាម​​ពល​​ថ្ម Battery Doctor + v2.7

កម្មវិធី​​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​​ខាង​​ថែ​​ទាំ​​ថាម​​ពល​​ថ្ម Battery Doctor + v2.7

Battery Doctor + គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​កម្មវិធី Free ទាំង 10 ដែល​ទទួល​បាន​ការ​និយម​ខ្លាំង​ជាង​គេនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន 10 ហើយ​ត្រូវបាន​គេដោនឡូដ​មក​ប្រើប្រាស់​រហូត​ដល់​ទៅ​ជាង 6 លាន​ដង​រួចម​ក​ហើយ។ កម្មវិធី​នេះ អាច​ជួយ​លោក​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាម​ពល​ថ្ម ព្រោះ​វាអាច​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ប្រាប់​ពីរយៈ​ពេល​នៃការ​សាក​ថ្ម រយៈ​ពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្មដែល​នៅ​សល់ និង​អាច​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​រ​បស់ Process ឬ System ផ្សេងៗ​ជា​ដើម ហើយ​ព្រមទាំង​បាន​ពាំនាំមក​នូវ​តិចនិច​ល្អៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ និងថែរ​ក្សា​ថ្មលើ​ឧបករណ៍ iDevices ថែម​ទៀត​ផង។
ប្រភេទៈ Utilities
ទំហំៈ 13.2 MB
បង្កើតដោយៈ Beijing Kingsoft Internet Security software Co.Ltd
អាចប្រើប្រាស់ជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone, iPod touch និង iPad ចាប់ពី iOS 3.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ
អាច Download បានតាមរយៈ App Store
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៍មាន iPhone 5,Jailbreak ,Unlock iPhone ,ទ្រនាប់ជើងស៊ីម iPhone ,តម្លៃទូរស័ព្ទ ពត៍មានទូរស័ព្ទផ្សេងៗ ដែលមានការ Update ថ្មីៗនោះ សូមចុច Like ខ្ញុំបាទក្នុង Facebook នៅទីនេះ
ផ្តល់ដោយ : ទស្សនាវដ្តីទូរស័ព្ទ

ចូលរួមមតិតាមរយៈ Facebook

សូមអោយមានសំណាងល្អ គ្រប់ៗគ្នា