ឥឡូវនេះ LG G4 ដែលមានព៌ណសលាយទឹកមាស ចេញហើយ

តើអ្នកស្រលាញ់ព៌ណសលាយទឹកមាស....Read more ...

ឃើញ LG G4 Pro លែងចង់ប្រើ Samsung S6 Edge+

ថ្មីៗ នេះក្រុមហ៊ុន LG បានដាក់ប្រកាស...Read more ...

ទៅមើលតម្លៃ LG V10

LV V10 គឺជាស្មាតហ្វូនម៉ូឌែល....Read more ...

ក្រុមហ៊ុន LG ដាក់បង្ហាញ SmartWatch សេរ៊ីថ្មីដែលគាំទ្រប្រព័ន្ឋ 4G LTE (VDO)

ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន LG បានបញ្ចេញស្មាតហ្វូនជំនាន់...Read more ...

កក្រើកពិភពគុណ ជាមួយស្ពតពាណិជ្ជកម្ម LG V10 [វីដេអូ]

កាលពីថ្ងៃម្សិលមុិញ ក្រុមហ៊ុនយក្សប្រទេស....Read more ...

LG V10 ស្មាតហ្វូនថ្មី ទំនើបចុងក្រោយរបស់ LG

LG V10 គឺជាស្មាតហ្វូនថ្មីចុងក្រោយ....Read more ...