បែកធ្លាយរូបរាងរបស់ LG G5 មុនថ្ងៃដាក់បង្ហាញ

ជាការពិតណាស់មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែ...Read more ...

ឱកាសលក់ពិសេស 1 ឆ្នាំមានតែម្តងពី LG Brand Shop

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងរដូវកាលថ្ងៃ....Read more ...

ឥឡូវនេះ LG G4 ដែលមានព៌ណសលាយទឹកមាស ចេញហើយ

តើអ្នកស្រលាញ់ព៌ណសលាយទឹកមាស....Read more ...