ស្ងាត់ៗ ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុន Samsung ចេញនូវស្មាតហ្វូន Galaxy A9 បាត់

Galaxy A9 គឺជាស្មាតហ្វូនដ៏ថ្មីទំនើបចុងក្រោយ....Read more ...

បែកធ្លាយសំបកតួម៉ាសុីន Samsung Galaxy S7

ពុំទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយ បានធ្វើការ.....Read more ...

បែធ្លាយ Samsung Galaxy S7 Plus ជាវីដេអូ 3D ហើយ

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ....Read more ...

Galaxy A9 គ្រប់គ្នារំពឹងទុកថានឹងមកជាមួយ RAM 3GB

កាលពីពេលកន្លងទៅ ដំណឹងអំពីស្មាតហ្វូន....Read more ...

Galaxy J3 របស់ SAMSUNG ចាប់បង្ហាញខ្លួន នៅប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ SAMSUNG Galaxy J3 ជំនាន់ថ្មី ដែលបាន....Read more ...

មានអ្នកប្រើប្រាស់ SAMSUNG ត្រកូល NOTE អាចអាប់ដែតទៅ Android 6.0 បានហើយ

ទោះបីជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ការបើកឱ្យអាប់...Read more ...