ប្រអប់ទូរស័ព្ទ Galaxy S7 Edge ត្រូវបានលេចចេញជាសាធារណៈហើយ

មិនជាយូរប៉ុន្មានក្រោយការដាក់បង្ហាញជា...Read more ...

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់ Samsung Galaxy S7 (VDO)

កាលពីម្សិលម៉ិញនេះក្រុមហ៊ុនយក្យ Samsung បាន...Read more ...

Galaxy S7 មិនទាន់ចេញមុខផង លេចឮដំណឹង Galaxy note 6 ទៀតបាត់

Galaxy S7 និង S7 Edge ​នឹង​ត្រូវ​ក្រុមហ៊ុន Samsung....Read more ...